Ognisko Pracy Pozaszkolnej-Zespół „Przygoda”
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Ognisko Pracy Pozaszkolnej-Zespół „Przygoda”

Szanowny Rodzicu, Opiekunie Prawny.

W związku ze zmianami w zakresie ochrony prywatności chcielibyśmy przypomnieć cele i zasady na jakich przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka.

Kto przetwarza dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?
Administratorem danych osobowych jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej – Zespół „Przygoda” z siedzibą w Rybniku, ul. Świerklańska 42a.

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?
Podane dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Ognisku Pracy Pozaszkolnej - Zespół „Przygoda”, a w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku) – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

Dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka będą przetwarzane również w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Jakie mają Państwo prawa?
Dzięki zmianom w przepisach możecie Państwo:
• wiedzieć, jakie dane przetwarzamy i co z nimi robimy,
• poprawiać dane, gdyby znaleźli Państwo w nich błędy,
• przenieść dane tam, gdzie będziecie Państwo chcieli, o ile będzie to technicznie możliwe.

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza Państwa prawa – powiedzcie nam o tym. Staramy się reagować na Państwa uwagi i sugestie, wyjaśniać Państwa wątpliwości. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w tym do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 roku nazywanego Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych).

Komu udostępniamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

Ognisko Pracy Pozaszkolnej - Zespół „Przygoda”, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych Państwa i Państwa Dziecka, za wyjątkiem sytuacji, w których posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do realizowania zadań Zespołu „Przygoda”, np. innym administratorom obsługującym systemy teleinformatyczne Ognisko Pracy Pozaszkolnej Zespół „Przygoda”.

Jak długo przechowujemy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?
Zespół „Przygoda” przechowuje dane osobowe przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych, a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu wycofania Państwa zgody, lecz nie dłużej niż przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych.

Jak mogą się Państwo z nami skontaktować?
Ognisko Pracy Pozaszkolnej - Zespół „Przygoda” wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować listownie, na adres: Ognisko Pracy Pozaszkolnej – Zespół „Przygoda”, ul. Świerklańska 42a, 44-200 Rybnik lub pocztą elektroniczną, na adres: oppprzygoda@interia.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Rybnik 44-200  ul. Świerklańska 42a

tel./fax. +48 32 42 26 376

www.przygoda-rybnik.pl

E-mail: oppprzygoda@interia.pl

Dyrektor: Anita Geratowska

Z-ca dyrektora: Krystyna Komorowska

NIP 642-31-47-239

Regon 241800691


Konta

Budżet: 49 1020 2472 0000 6102 0498 7303

ZFŚS: 62 1020 2472 0000 6102 0498 7360

Dochody: 96 1020 2472 0000 6302 0498 7329


Data dodania: 2013-03-11 11:30:31
Autor: Geratowska Anita