Ognisko Pracy Pozaszkolnej-Zespół „Przygoda”
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Ogniska Pracy Pozaszkolnej - Zespołu "Przygoda" w Rybniku na potrzeby przedszkola

PDF (47 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


DOCX (75 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


DOCX (65 KB)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Ogniska Pracy Pozaszkolnej - Zespółu "Przygoda" w Rybniku na potrzeby przedszkola.


RAR (8 457 KB)

Dokumentacja przetargowa


PDF (35 KB)

Informacja z otwarcia ofert